Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
24.02.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  Студія «Міжнародна освіта»

  Дата зміни інформації: 13.04.2014

  Входження України до європейського та міжнародного освітнього простору, необхідність формування в студентів «картини світу», притаманної носієві іноземної мови як представнику певної культури і певного соціуму передбачають активну участь майбутніх фахівців у галузі іноземної філології у міжнародних освітніх програмах і фондах.

  Інтеграційні процеси у вітчизняній освітній системі зумовили створення на факультеті у 2005 році студії «Міжнародна освіта».

  Робота зі студентами у напрямку міжнародної діяльності здійснюється на різних рівнях:

  • цільова мовна підготовка та навчання з використанням навчально-методичних комплексів міжнародного зразка та відповідність змісту навчання європейським вимогам;

  • залучення студентів до мовного стажування у країнах закордону, участі у літніх школах, проходження педагогічної практики;

  • залучення студентів до участі у міжнародних академічних та наукових програмах;

  студія міжнародна освіта.jpg1

  • продовження освіти у закладах закордону.

  Студія «Міжнародна освіта» здійснює міжнародну просвітницьку діяльність на рівні проведення звітних конференцій студентів учасників-міжнародних програм S.A.M.E.D.I., Work and Travel тощо, зустрічей з випускниками факультету, надання консультацій щодо можливості участі в програмах міжнародного обміну та правилах оформлення виїзних документів.

  студія міжнародна освіта