Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
24.02.2018
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  Студія європейських мов

  Дата зміни інформації: 16.02.2016

  Студія європейських мов  (керівник Коваленко О.В.) створена у 2005 році на базі Клубу англійської мови (English Speaking Club), який започаткував свою діяльність в 1999 році.

  Метою роботи Студії є професійне становлення студентів як майбутніх фахівців у галузі іноземних мов, чому сприяють зустрічі з носіями мови та обговорення різних питань країнознавчого характеру; перегляд англомовних фільмів з їх наступним обговоренням, організація та проведення фонетичного конкурсу.

  Основні завдання Студії:

  • залучення студентів факультету до діяльності англійською мовою в позааудиторний час;

  • соціалізація студентів в університетському середовищі та освітньому просторі;

  • навчання методів ведення майбутніми вчителями позащкільної виховної роботи англійською мовою;

  • сприяння самореалізації особистості засобами англійської мови;

  • підготовка до конкурсів (фонетичний конкурс), концертів самодіяльності та фестивалів, які проводяться на факультеті.

  У структурі Студії європейських мов діють такі сектори: дискусійний, сектор любителів кіно, освітній, сектор читців-декламаторів.

  Учасниками студії є здебільшого студенти факультету іноземних мов 1 – 4 курсів і студенти інституту філології та суспільствознавтва, які вивчають англійську мову як фах. Учасниками засідань є також викладачі університету, куратори, іноземні гості факультету, волонтери Корпусу Миру.

  студія європейських мов

  У 2012-2013 н.р. засідання Студії європейських мов проводилися за участі волонтера Корпусу Миру Пола Мадруга, що забезпечує можливість міжкультурного спілкування з носієм мови.

  Пол