Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
17.01.2017
 • Українська
 • English
 • Français
 • Офіційний сайт УДПУ

  Державна атестація здобувачів вищої освіти

  Дата зміни інформації: 26.04.2016

  Графік проведення кваліфікаційних та державних іспитів 

  ОКР “Бакалавр”

  ОКР “Спеціаліст”

  Документи (програми, питання)

  ОКР “Бакалавр”, напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська) 

  Програма державного  екзамену з англійської мови та методики її викладання для студентів денної та заочної форми навчання


  ОКР “Спеціаліст”, спеціальність: 7.02030302 Філологія. Мова та література (англійська). Спеціалізація: німецька/французька мова

  Програма кваліфікаційного екзамену з англійської мови для студентів денної та заочної форми навчання

  Програма державного екзамену з німецької мови та методики її викладання для студентів денної форми навчання

  Програма державного екзамену з французької мови та методики її викладання для студентів денної форми навчання

  Програма державного екзамену з теорії та практики навчання і виховання для студентів денної та заочної форми навчання