Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
24.11.2017
 • Українська
 • English
 • Офіційний сайт УДПУ

  ОНОВЛЕНІ НАЗВИ ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ

  Дата зміни інформації: 21.10.2016
  ОС: бакалавр
  I курс Галузь знань: 01 Освіта.

  Спеціальність: 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська))

  Спеціалізація: німецька(французька, іспанська, китайська) мова.

  II, III, IV  курс Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки.

  Напрям підготовки: 6020303 Філологія. Мова і література (англійська)

  Спеціалізація: німецька(французька, іспанська, китайська) мова.

  ОКР:спеціаліст
  Спеціаліст (10 міс.)

  Денна

   

  01 Освіта

  014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

  Спеціалізація: німецька(французька) мова.

  заочна 01 Освіта

  014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

   

  ОКР: спеціаліст (1.5 р – перехресники)

  Заочна

  01 Освіта

  014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

   

  ОС: магістр
  V курс магістри (3 сем.) Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки.

  Спеціальність: 8.02030302 Мова і література (англійська)

   

  V курс магістри (прямі і перехресні) Галузь знань: 01Освіта

  Спеціальність: 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська))

  Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

  Спеціальність: 035.04Філологія. Германські мови та літератури.