ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Лабораторія навчання іноземних мов

 

Алла Степанівна

Завідувач лабораторії навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент Гембарук Алла Степанівна.

Лабораторія навчання іноземних мов є структурним підрозділом Навчально-наукового центру іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Діяльність лабораторії здійснюється під егідою Національної академії педагогічних наук України та регламентується офіційними угодами про співпрацю між лабораторією навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України (завідувач доц. Редько В.Г.) та лабораторією навчання іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (завідувач доц. Гембарук А.С.).

DSC05021-300x168

Метою діяльності лабораторії є організація науково-методичної роботи викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів і закладів середньої освіти регіону; сприяння проведенню науково-дослідної роботи з проблем навчання іноземних мов; удосконалення процесу фахової підготовки викладачів/учителів іноземних мов.

foto-1-300x169 photo-2-300x200

Напрями наукової діяльності лабораторії:

 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі лінгводидактики та методики навчання іноземних мов і культур та їх узагальнення у докторських і кандидатських дисертаціях та у монографіях, укладених за результатами проведених досліджень;
 • організація наукових досліджень у співпраці з лабораторією навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України шляхом координації тематики наукових робіт;
 • організація та проведення спільно з лабораторіями Регіонального центру навчання іноземних мов, науковими та освітніми установами України наукових заходів різного рівня: конференцій, науково-методичних семінарів, круглих  столів, дискусій, тренінгів, тощо;
 • формування науково-методичної бази навчання іноземних мов: розробка  нових навчальних програм, укладання навчальних посібників і підручників, методичних рекомендацій для викладачів та студентів;
 • підготовка студентів до написання курсових, дипломних і конкурсних робіт з різних аспектів методики навчання іноземних мов;
 • здійснення видавничої діяльності, зокрема щорічне видання Збірника наукових праць студентів та молодих учених;
 • поширення  освітніх  інновацій  серед  педагогічної громадськості міста та регіону шляхом проведення культурно-просвітницької роботи: організація лекцій, тренінгів, виставок, громадських обговорень із проблем навчання іноземних мов та методичної підготовки учителів іноземних мов;
 • співпраця з Британською Радою в Україні по розробці спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління» (керівник – Іваніщева Вікторія, консультант – Род Болайто, Велика Британія).

Члени робочої групи проекту – професор Заболотна О.А., доценти  Гембарук А.С., Бевз О.П.

Учасники проекту – члени лабораторії навчання іноземних мов: доценти Капелюшна Т.В., Деркач С.П., Піонтковська Т.О., Загоруйко Л.О., Постоленко І.С., Комар О.С., викладачі Холод І.В., Коваленко О.В., Ремезовська Н.М., Слободяник О.О., Старовойтова О.В.

foto-3-300x200 foto-4-300x225 foto-5-300x225

Мета проекту – розробка експериментальної програми з методики навчання англійської мови, яка базується на кращому вітчизняному та зарубіжному досвіді та узгоджується з європейськими вимогами до підготовки вчителя іноземної мови.

Основні етапи роботи над проектом:

 • проведення допроектного базового дослідження (березень 2013 – березень 2014);
 • вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду підготовки вчителів іноземних мов (м. Ташкент, Узбекистан, грудень 2013 р.; м. Норідж, Велика Британія, березень, 2014 р.);
 • участь у семінарах-тренінгах для членів робочої групи проекту за участі консультанта з Великої Британії Рода Болайто.
 • участь у зимових та літніх школах професійної майстерності для викладачів ВНЗ-учасників проекту;
 • організація та проведення семінарів-тренінгів по використання інтерактивних форм і методів викладання англійської мови та методики її викладання для викладачів ВНЗ-учасників проекту, викладачів факультету іноземних мов УДПУ та педагогічної громадськості міста і регіону

foto-6-300x225 foto-7-300x225 photo-8-300x225 photo-9-300x225 photo-10-300x199 photo-11-300x200 photo-12-300x200Звіт
про роботу лабораторії навчання іноземних мов
Регіонального центру навчання іноземних мов
за 2019 рік

Звіт про роботу ЛНІМ 2019